Pomiary elektryczne

Instalacje elektryczne oraz odgromowe wymagają regularnych pomiarów, dzięki którym można sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo i nie wymaga naprawy bądź wymiany. Obowiązek wykonania tych okresowych pomiarów należy do właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Prace te powinni wykonać specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Sprawne instalacje elektryczne i odgromowe to nie tylko bezpieczeństwo zdrowia i życia, ale również posiadanych w domu sprzętów i urządzeń elektrycznych.

Wykonujemy następujące pomiary:

  • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych;
  • Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;
  • Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych;
  • Pomiary instalacji odgromowej;
  • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika p.poż