Pomiary oświetlenia

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom optymalne natężenie oświetlenia. Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących przy biurku. Nieprawidłowa wartość oświetlenia elektrycznego jest zaliczana przez przepisy BHP do kategorii czynników uciążliwych. Ważne jest jednak nie tylko natężenie światła przy miejscu pracy, ale również oświetlenia ogólnego czy awaryjnego i ewakuacyjnego. Poziom natężenia jest ustalony przez normy.

Pomiary natężenia oświetlenia w pełnym zakresie.

  • Wykonujemy następujące pomiary natężenia oświetlenia;
  • Pomiary oświetlenia ogólnego;
  • Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy;
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • Sprawdzenie czasu działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych (czas działania baterii)